Hoe zit het met de actievoorwaarden?

1. Aanbieder
Top Dutch

2. Actieperiode
De ‘Are You Top Dutch?-actie wordt gehouden van 19 juni 2017 tot en met 18 juli 2017. Alleen personen die zich tijdens deze periode hebben aangemeld op topdutch.com maken kans op een van de prijzen.

3. Deelname
Mogelijkheid tot deelname aan de actie kan door het invullen van het volledige aanmeldformulier op de website. Onder de aanmelders worden de prijzen genoemd onder 5. verloot.

4. Spelverloop
Bij de actie maken deelnemers automatisch kans op de prijs bij het bevestigen via de bevestigingsmail. De persoonlijke gegevens zijn voldoende voor deelname en daarmee gaat de deelnemer automatisch akkoord met de actievoorwaarden. Verdere actie hoeft dus niet te worden ondernomen.

5. De prijzen
Onder de aangemelde personen worden de volgende prijzen verloot:
- 8-daagse reis voor 2 personen naar San Francisco met excursie naar Silicon Valley, georganiseerd door Internoord Groningen. De reis kan in overleg gepland worden tot een jaar na bekendmaking uitslag loting. (t.w.v. € 5.000,-)
- 10 x WakaWaka Power+ (t.w.v. € 60,-)
- 50 x € 10,- cadeaukaart Spotify, iTunes of Bol.com
- 50 x powerbank (2000mAh) (t.w.v. € 7,-)

6. Deelnemers
Om kans te maken op de reis dien je minimaal 16 jaar te zijn en in het bezit van een geldig (Nederlands) paspoort. Een van beide reisgenoten moet minimaal 18 jaar zijn en tevens in het bezit van een geldig (Nederlands) paspoort. 
Top Dutch heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen. Door uitsluiting kan de deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs.
Uitgesloten van deze actie zijn alle betrokkenen bij Top Dutch.

7. Winnaars
Er zal één prijswinnaar van de reis worden bekendgemaakt.
Deze winnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is op verzoek van Top Dutch mee te werken aan promotionele activiteiten, waaronder de uitreiking van de prijs. Van de winnaar wordt bij de uitreiking beeldmateriaal gemaakt. Het auteurs- en portretrecht van dit materiaal zal berusten bij Top Dutch. Daarnaast maakt de winnaar tijdens de reis een klein reisverslag en enkele foto’s met Top Dutch-bril die Top Dutch vervolgens op social media kan gebruiken. 
De winnaars van de prijzen krijgen bericht op het verstrekte e-mailadres en zullen verder worden bekendgemaakt via o.a. een persbericht en op deze website. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

8. Actievoorwaarden
Deze actievoorwaarden prevaleren te allen tijde boven andere (communicatie)uitingen.

9. Klachten
Als een deelnemer een klacht of bezwaar heeft in verband met deze actie, kan de deelnemer deze kenbaar maken, door middel van het sturen van een brief aan Top Dutch, p.a. Helperpark 278, 9723 ZA Groningen.

10. Aansprakelijkheid
Top Dutch sluit elke aansprakelijkheid uit voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met deze actie.